Skip to Content
Gewichtstoename bij meer dan 1 op 4 volwassenen tijdens lockdown

Gewichtstoename bij meer dan 1 op 4 volwassenen tijdens lockdown

Nood aan financiële tegemoetkoming van diëtistisch consult

Uit recent onderzoek van de Erasmushogeschool Brussel blijkt dat maar liefst een kwart van de Vlaamse bevolking aangeeft in lichaamsgewicht te zijn bijgekomen tijdens de lockdown periode tussen 18 maart en 4 mei 2020. Dat ligt vooral aan meer tussendoortjes en minder beweging. Toch kiest de Vlaming niet voor professionele steun van diëtisten, en dit vooral om financiële redenen. De studie sluit dan ook af met een oproep voor terugbetaalde consultaties.

De onderzoekspopulatie bestond uit een steekproef van 775 deelnemers met een gemiddelde leeftijd van 34 jaar, waaronder 194 mannen en 579 vrouwen.

Bij het inzoomen op de groep van de gewichtsstijgers, dan valt op dat 25,1% van deze groep reeds overgewicht (een BMI van meer dan 25 kg/m²) had voor de lockdown, terwijl dit percentage oploopt tot 35,2% na de lockdown.  Tevens stelt men een toename van obesitas vast. Participanten die met de grens van obesitas flirten, springen na lockdown over de grens van BMI 30 kg/m². Uit de resultaten blijkt opvallend dat de mannen er een ongezondere levensstijl op nahouden, want voor lockdown had slechts 35% overgewicht terwijl dit oploopt tot bijna 50% na lockdown. 

De top drie van oorzaken die geleid hebben tot een gewichtstoename tijdens lockdown zijn (1) het consumeren van meer tussendoortjes tijdens de lockdown, (2) het consumeren van grotere porties van hoofdmaaltijden en/of tussendoortjes en (3) minder bewegen en/of sporten tijdens de lockdown. Van diegenen die een gewichtstoename gerapporteerd hebben, heeft maar liefst 63,5% minder bewogen (wandelen, tuinieren, spelen met de kinderen, huishoudelijk werk, …) en 56,0% minder gesport (krachttraining met gewichten of met eigen lichaamsgewicht, lopen, wielrennen, groepslessen, ...).

Emo-eten

Voeding en beweging vormen samen de belangrijkste pijlers en gaan hand in hand om een gezonde levensstijl te behouden. Meer stress en minder slaap werden over het algemeen als minst belangrijke oorzaak gerapporteerd. Toch is het opvallend dat bij 15% van de vrouwelijke deelnemers meer stress en minder slaap ook als belangrijkste oorzaak van gewichtstoename wordt gerapporteerd. Dit kan mogelijk gelinkt worden aan emo-eten bij stress-situaties, wat ook is gebleken uit de eerste lockdown studie van de Erasmushogeschool Brussel waaruit duidelijk werd dat de consumptie van onder andere chocolade en chips een enorme stijging kende.

Werken met kinderen op de achtergrond leidt tot extra kilo’s

Ook de associaties tussen andere parameters en een eventuele gewichtstoename werden in deze studie onderzocht. Uit die resultaten blijkt dat samenwonenden met partner en kinderen de minst gunstige resultaten vertoonden op het vlak van gewichtstoename. Maar liefst 31% van de samenwonenden met partner en kinderen gaf aan in lichaamsgewicht te zijn gestegen. Uit de resultaten van de werkenden versus de inactieve bevolking (studenten, werklozen/werkzoekenden, mensen met een uitkering, mensen op (pre)pensioen) blijkt dat 57,5% van diegenen die zijn bijgekomen in gewicht werkenden zijn, tegenover 42,5% die tot de inactieve bevolking behoort.

Diëtisten: nood aan terugbetaalde consultaties

Met deze vragenlijst werd ook gepeild naar de mate van bereidheid om een diëtist te raadplegen voor voedingsadvies. Slechts 5,5% van de gehele proefgroep heeft in de voorbije 2 maanden een diëtist geraadpleegd. Dat percentage verhoogt naar 13% van mensen die in de (nabije) toekomst van plan zijn om een diëtist te raadplegen. Wanneer echter bevraagd wordt of je meer geneigd zou zijn om een diëtist te consulteren bij terugbetaling van het consult, is maar liefst 41,2% van de totale groep meer geneigd om contact op te nemen met een diëtist. Deze resultaten onderlijnen het belang van een terugbetaling voor het diëtistisch consult. Het financiële aspect blijkt bij heel wat mensen een drempel te zijn.

Deze resultaten benadrukken het belang van een gezond en gevarieerd voedingspatroon en voldoende lichaamsbeweging, dit zowel voor een gezond lichaamsgewicht als voor een goede levenskwaliteit en gezondheid in het algemeen. Uit deze resultaten volgt het advies om terugbetaling van een diëtist te voorzien aangezien dit meer mensen zou aanzetten om het nodige voedingsadvies in te winnen. In samenwerking met onder andere een beweegcoach in een multidisciplinaire setting kan ervoor gezorgd worden dat met de juiste begeleiding een gezondere levensstijl wordt nagestreefd.

Perscontacten: 

Katrien Van Beneden, opleidingshoofd Voedings- & Dieetkunde, 0484  62 94 10, katrien.van.beneden@ehb.be // Evelien Mertens, onderzoeker Voedings- & Dieetkunde, 0494 72 56 36, evelien.mertens@ehb.be

Over Erasmushogeschool Brussel

De Erasmushogeschool Brussel biedt kwaliteitsvol onderwijs aan zo’n 7000 studenten in een 45-tal graduaats-, bachelor- en masteropleidingen. Geheel volgens onze humanistische missie streven we naar individuele ontplooiing voor iedereen, in vrijheid en wederzijds respect. Als pluralistische instelling zetten we sterk in op het omarmen van diversiteit, het zichzelf permanent in vraag stellen en nieuwe inzichten verwerven. 

We zijn verankerd in Brussel en streven naar voortdurende samenwerking met de lokale, nationale en internationale partners. Onderzoek, kunstontwikkeling, dienstverlening en uitwisseling tussen de opleidingen versterken ons onderwijs en verrijken het perspectief.

EhB in een notendop • 2 departementen en 2 Schools of Arts: RITCS en Koninklijk Conservatorium Brussel • 20 professionele bacheloropleidingen • 14 graduaten • 11 academische bachelor- , master- en educatieve opleidingen in de kunsten • Ruim 40 postgraduaten en bij- en nascholingen • 7000 studenten gespreid over 10 campussen.

Erasmushogeschool Brussel
Nijverheidskaai 170,
1070 Anderlecht