Verkorte trajecten lerarenopleidingen groot succes bij zij-instromers

Verkorte trajecten lerarenopleidingen groot succes bij zij-instromers

Inschrijvingen lopen vlot aan EhB

De Erasmushogeschool Brussel kan tevreden het academiejaar tegemoet kijken. Zij stelt een stijging van nieuwe generatie- en niet-generatiestudenten vast van niet minder dan 27% tegenover vorig jaar. Tellen we ook de hogerejaars mee, dan komt de stijging momenteel op 22% (op basis van de verwerkte dossiers op 11/9/2023).

 

De educatieve bachelor Lager Onderwijs boomt dankzij het nieuwe verkorte traject. Dit verkorte programma is een samenwerking met de 3 scholengroepen SCOOP (Vilvoorde), UNIK (Asse) en Brussel, waarbij actieve leerkrachten tegelijk les volgen aan EhB. Concreet stijgen de inschrijvingen tegenover vorig jaar met 230%, oftewel een verdriedubbeling. Hiervan volgt ruim de helft van de nieuwkomers het verkorte traject. Wetende dat EhB nog een starttoets gepland heeft op 14 september, zijn de cijfers voor het dagtraject nog niet definitief.

Een opvallende stijging is ook te zien bij de verkorte educatieve bachelor Secundair Onderwijs, daar betreft het een stijging van 39% tegenover vorig jaar. Zij-instromers vinden met ander woorden steeds meer de weg naar een lerarenopleiding. ​ Ook bij het verkort educatief graduaat Secundair Onderwijs, dat zich richt op zij-instromers met een vakspecialisatie, noteert EhB een groei van 22%. We stellen voorlopig een daling vast bij de dagopleiding Secundair Onderwijs.

De Educatieve bachelor Kleuteronderwijs stijgt met +14% nieuwe studenten.

Er staat aan de instelling nog een starttoets gepland voor de drie lerarenopleidingen op 14 september.

Graduaten vinden hun plek naast de professionele bachelors

Voor de grote meerderheid van onze graduaat- en bacheloropleidingen stijgt de nieuwe instroom tegenover vorig jaar.

Opleidingen met indrukwekkende stijgingen zijn Organisatie & Management (+64%), Voedings- & Dieetkunde (+64%) mede dankzij de nieuwe richting van sportdiëtist, Verpleegkunde (+46%), Journalistiek (+37%), Toegepaste Informatica (+30%) en Vroedkunde (+26%). Ook Biomedische Laboratoriumtechnologie zet haar jaarlijks weerkerende succesverhaal verder met dit jaar +28%. .

Bij de graduaten, die in totaal bijna verdubbelen qua instroom, zijn de sterkste stijgers: Marketing- & Communicatiesupport en Winkelmanagement. De volledig nieuwe graduaten Sociaal-Cultureel Werk en met name Podium & Eventtechnieken schieten eveneens uit de startblokken.

De kunstopleidingen van RITCS en KCB zijn nog niet volledig verwerkt, gezien er de voorbije dagen nog toelatingsproeven werden georganiseerd.

De lessen starten op maandag 18 september 2023.

 

Over Erasmushogeschool Brussel

De Erasmushogeschool Brussel - dé pluralistische hoger onderwijsinstelling van Brussel – biedt aantrekkelijk en kwaliteitsvol hoger onderwijs aan, gericht op de professionele en artistieke praktijk, in synergie met onderzoek, kunstontwikkeling en dienstverlening ten bate van de maatschappij. We willen dat de studenten bij ons vertrekken als humanistische, geëngageerde en kritische wereldburgers, die hun vak onder de knie hebben en respectvol omgaan met mens en maatschappij.

EhB in een notendop • 4 departementen en 2 Schools of Arts • 20 professionele bacheloropleidingen • 4 academische bachelor- en masteropleidingen in de kunsten • Ruim 40 postgraduaten en bij- en nascholingen • 6000 studenten in de basisopleidingen gespreid over 7 campussen.

Erasmushogeschool Brussel
Nijverheidskaai 170,
1070 Anderlecht