Skip to Content
Unieke collectie bladmuziek Openbare Omroep eindelijk online

Unieke collectie bladmuziek Openbare Omroep eindelijk online

Koninklijk Conservatorium Brussel converteert 77.000 oude steekkaarten in een online catalogus

De catalogus Bladmuziekcollectie van de Openbare omroep (BOO) - van NIR tot VRT - met vele unieke en onuitgegeven partituren staat voor het eerst online. Dit werd gerealiseerd dankzij een driejarig erfgoedproject binnen het Koninklijk Conservatorium Brussel en met de steun van het departement Kunsten & Erfgoed van de Vlaamse Gemeenschap. Tot nu toe was de collectie enkel lokaal toegankelijk op steekkaarten. Deze werden geconverteerd en leveren nu een databank met 77.000 records op. De 4000 meest boeiende muziekhandschriften werden bovendien met gedetailleerde beschrijvingen en muziek specifieke informatie verrijkt.

BOO, de Belgische muziekcollectie sinds 1930

BOO is in de jaren ‘30 van de vorige eeuw ontstaan als gebruikersbibliotheek voor de diverse muziekensembles die vanaf 1930 tot 1998 verbonden waren aan de Belgische Radio en Televisie. De vele unieke stukken van bekende en minder bekende Belgische componisten en arrangeurs maken BOO tot één van de belangrijkste Belgische muzikale erfgoedcollecties van de 20e eeuw.  BOO bevat onder meer werken van Vlaamse componisten zoals Jef Van Hoof, Louis De Meester, August De Boeck, Marcel Poot en Vic Nees. ​

Daarnaast neemt de jazz- en lichte muziekcollectie een bijzondere positie in: het grootste deel van deze deelcollectie bestaat uit composities en arrangementen speciaal geschreven voor de toenmalige BRT-bigband, het Festivalorkest van de BRT en het BRT-jazzorkest, in functie van live-uitzendingen op televisie of radio en studio-opnames in eigen huis. De namen van bandleiders als Francis Bay, Freddy Sunder, Bob Porter, en Etienne Verschueren doen bij de oudere generaties zeker nog een belletje rinkelen.

Digitalisering van de BOO-collectie

Het BOO-project is bovenal een digitaliseringsproject: de handgeschreven partituren uit BOO worden nu gescand om beschikbaar te stellen voor toekomstige generaties uitvoerders, onderzoekers en belangstellenden. Na het scannen worden de werken in zuurvrije mappen verpakt. Omdat het onmogelijk is om in het kader van een projectsubsidie de volledige bibliotheek te digitaliseren, is geopteerd om te focussen op de meest unieke stukken in de verzameling, nl. de muziekhandschriften. Binnen dit kader concentreert het project zich op drie genres: symfonische orkestmuziek, koorwerken en de cluster jazz en lichte muziek.  

Wekelijks worden er records toegevoegd en zal de vrij te raadplegen databank verder aangroeien.  Op die manier krijgt het brede publiek toegang tot een beperkte, maar degelijk ontsloten collectie. Bovendien staan de 77.000 geconverteerde records open voor onderzoekers. In een volgende stap zullen de partituren in handschrift van de BOO-collectie die zich in het publiek domein bevinden, vrij online te consulteren zijn vanuit de catalogus.

Perscontacten:

Instagram BOO: @boo2021.online

 

 

 

 

 

Over Erasmushogeschool Brussel

De Erasmushogeschool Brussel biedt kwaliteitsvol onderwijs aan zo’n 7000 studenten in een 45-tal graduaats-, bachelor- en masteropleidingen. Geheel volgens onze humanistische missie streven we naar individuele ontplooiing voor iedereen, in vrijheid en wederzijds respect. Als pluralistische instelling zetten we sterk in op het omarmen van diversiteit, het zichzelf permanent in vraag stellen en nieuwe inzichten verwerven. 

We zijn verankerd in Brussel en streven naar voortdurende samenwerking met de lokale, nationale en internationale partners. Onderzoek, kunstontwikkeling, dienstverlening en uitwisseling tussen de opleidingen versterken ons onderwijs en verrijken het perspectief.

EhB in een notendop • 2 departementen en 2 Schools of Arts: RITCS en Koninklijk Conservatorium Brussel • 20 professionele bacheloropleidingen • 14 graduaten • 11 academische bachelor- , master- en educatieve opleidingen in de kunsten • Ruim 40 postgraduaten en bij- en nascholingen • 7000 studenten gespreid over 10 campussen.

Erasmushogeschool Brussel
Nijverheidskaai 170,
1070 Anderlecht