Skip to Content
Studenten EhB ontwerpen digitale toolkit voor sociale organisaties

Studenten EhB ontwerpen digitale toolkit voor sociale organisaties

MobiDig zet bakfiets en bestelwagen in tegen digitale uitsluiting

Dankzij het prototype dat de studenten Multimedia & Creatieve Technologie van de Erasmushogeschool Brussel ontwierpen werd MobiDig gecreëerd, een makkelijk te transporteren trolley met hardware, een internetverbinding en oplaadmogelijkheden.

DigitAll, de alliantie voor digitale inclusie in België, zal de mobiele toolkit aanbieden aan sociale organisaties om bij hun doelgroepen de digitale geletterdheid te bevorderen. Tijdens een pilootfase van zes maanden zullen sociale organisaties de mobiele toolkit gebruiken op verschillende locaties. ​

Het hele initiatief zal gaandeweg worden verfijnd en geperfectioneerd. Om de doelgroepen geïnteresseerd en gemotiveerd te houden, werkt DigitAll aan een optimale gebruikerservaring. Bij de pilootprojecten werd daarom vooral ingezet op een aangepaste 'user experience'. Een aantal studenten uit de professionele bachelor Multimedia & Creatieve Technologie van de Erasmushogeschool Brussel ontwierpen hiervoor een eerste prototype in samenwerking met het digital agency Namahn en de VRT. De gebruikers van MobiDig zullen bijvoorbeeld toegang hebben tot een responsieve webapp waarin de sociale organisaties oefeningen en opdrachten kunnen toevoegen. Zo kunnen gebruikers een beloning verdienen zoals bijvoorbeeld een daguitstap.

Met de mobiele box zullen sociale organisaties zich kunnen verplaatsen naar moeilijk te bereiken doelgroepen, zoals thuis- en daklozen, kwetsbare jongeren of ouderen. Ze kunnen er op locatie lessen in digitale vaardigheden mee geven, of evenementen organiseren om hun doelpubliek warm te maken voor het gebruik van digitale tools.

Contact

Jurgen Dedeckere, 0478 99 54 78

Over Erasmushogeschool Brussel

De Erasmushogeschool Brussel biedt kwaliteitsvol onderwijs aan zo’n 7000 studenten in een 45-tal graduaats-, bachelor- en masteropleidingen. Geheel volgens onze humanistische missie streven we naar individuele ontplooiing voor iedereen, in vrijheid en wederzijds respect. Als pluralistische instelling zetten we sterk in op het omarmen van diversiteit, het zichzelf permanent in vraag stellen en nieuwe inzichten verwerven. 

We zijn verankerd in Brussel en streven naar voortdurende samenwerking met de lokale, nationale en internationale partners. Onderzoek, kunstontwikkeling, dienstverlening en uitwisseling tussen de opleidingen versterken ons onderwijs en verrijken het perspectief.

EhB in een notendop • 2 departementen en 2 Schools of Arts: RITCS en Koninklijk Conservatorium Brussel • 20 professionele bacheloropleidingen • 14 graduaten • 11 academische bachelor- , master- en educatieve opleidingen in de kunsten • Ruim 40 postgraduaten en bij- en nascholingen • 7000 studenten gespreid over 10 campussen.

Erasmushogeschool Brussel
Nijverheidskaai 170,
1070 Anderlecht