Skip to Content

Studente uit Erps-Kwerps denkt na over impact Covid-19 op toerismesector

Het zal je maar overkomen: als laatstejaarsstudent Toerisme- & Recreatiemanagement uitkijken naar een boeiende stage, en die mooie plannen mogen opbergen door een wereldwijde pandemie. Helena De Wilder en haar medestudenten van de Erasmushogeschool Brussel maakten snel van de nood een deugd: zij vormden een persagentschap dat de impact van corona op de toerismesector dag op dag monitort.

“We zijn niet plots studenten Journalistiek geworden. Een belangrijk deel van onze opleiding bestaat er sowieso in om actief na te denken over de toekomst van de toeristische en vrijetijdssector in een veranderende wereld – bijvoorbeeld ecologisch bewust reizen, of dichter bij huis op een kwalitatieve manier van vrije tijd genieten.”
Story image

De Wilder en haar medestudenten kregen dus nu de opdracht om op de voet te volgen hoe het coronavirus de luchtvaart, hotel- en vakantiesector op de proef stelt. Zij hebben zich daarvoor verdeeld in verschillende redactieteams die samen een persagentschap vormen: TRM Bulletin. Samen volgen alle redacties zowel de nationale als internationale ontwikkelingen op de voet. Een mooi voorbeeld hiervan is hoe de studenten onderzochten hoe hotels wereldwijd met creatieve initiatieven kwamen om de coronacrisis het hoofd te bieden.

Van de nood een pedagogisch verantwoorde deugd maken

Niet alleen de toeristische sector, maar ook het voorbereidend onderwijs voelde dus meteen de impact van de coronacrisis. Veel stagepartners uit het werkveld zitten plots in crisismanagement verwikkeld, en hebben geen tijd of ruimte meer om stagiairs te begeleiden. Helena keek enorm uit naar de stage die de kroon op het werk moest worden na drie jaar intensieve studies:

“Stages zijn erg belangrijk in onze opleiding, zeker in het laatste jaar. Je legt er contacten, kan een cv opbouwen, vaak ook een buitenlandervaring opdoen. En zo’n stage is ook een voorwaarde om te kunnen afstuderen, er staan heel wat studiepunten op het spel.”

Opleidingshoofd Chris De Smedt beaamt de waarde van stage:

“Praktijkervaring is essentieel voor elke hogeschoolopleiding, ook de onze. Het is geen sinecure contactonderwijs en stages in het veld te vervangen door thuisopdrachten. Het is moeilijk geworden studenten bij de les te houden, letterlijk én figuurlijk. Daarom hebben we hen voor deze alternatieve opdracht in teams geplaatst, zodat ze elkaar ook kunnen motiveren, aanmoedigen en wijzen op hun taken en verantwoordelijkheden binnen het persagentschap."

Staycation: aandacht voor Erps-Kwerps

Helena is vastberaden er het beste van te maken én wil haar eigen streek in het project betrekken.

Het is ergens wel fascinerend om zien hoe snel een wereldwijde crisis ook nieuwe opportuniteiten schept. Mensen hebben opnieuw aandacht voor de eigen omgeving, willen die herontdekken, hun vrije tijd ondanks de beperkingen zo kwalitatief mogelijk invullen. Ook hier bij ons in Erps-Kwerps. Dat is dus een ideaal onderwerp voor mijn alternatieve stage.

Wil je meer weten over mijn project in Erps-Kwerps, contacteer me via e-mail: helena.de.wilder@student.ehb.be.

Over Erasmushogeschool Brussel

De Erasmushogeschool Brussel biedt kwaliteitsvol onderwijs aan zo’n 7000 studenten in een 45-tal graduaats-, bachelor- en masteropleidingen. Geheel volgens onze humanistische missie streven we naar individuele ontplooiing voor iedereen, in vrijheid en wederzijds respect. Als pluralistische instelling zetten we sterk in op het omarmen van diversiteit, het zichzelf permanent in vraag stellen en nieuwe inzichten verwerven. 

We zijn verankerd in Brussel en streven naar voortdurende samenwerking met de lokale, nationale en internationale partners. Onderzoek, kunstontwikkeling, dienstverlening en uitwisseling tussen de opleidingen versterken ons onderwijs en verrijken het perspectief.

EhB in een notendop • 2 departementen en 2 Schools of Arts: RITCS en Koninklijk Conservatorium Brussel • 20 professionele bacheloropleidingen • 14 graduaten • 11 academische bachelor- , master- en educatieve opleidingen in de kunsten • Ruim 40 postgraduaten en bij- en nascholingen • 7000 studenten gespreid over 10 campussen.

Erasmushogeschool Brussel
Nijverheidskaai 170,
1070 Anderlecht