Skip to Content
Reinhilde Weyns nieuwe directeur RITCS School of Arts

Reinhilde Weyns nieuwe directeur RITCS School of Arts

Nieuw mandaat voor 4 directeurs Erasmushogeschool Brussel

De Erasmushogeschool Brussel stelt na een zware selectieprocedure vier nieuwe departementale directeurs aan. De enige volledig nieuwe naam is Reinhilde Weyns, zij wordt directeur van het RITCS (Royal Institute for Theatre, Cinema & Sound). Luc De Boever en Gerlinde de Clercq verlengen hun mandaat. Jan D'haene krijgt, na zijn ad interim functie, een vast mandaat.

De aanstelling betreft een mandaat voor de komende vier jaar, dat ingaat bij de start van het academiejaar 2021-2022. Ann Olaerts, huidig directeur van het RITCS, stelde zich geen kandidaat en zal de hogeschool verlaten. Ze draagt de fakkel over aan Reinhilde Weyns, opleidingshoofd aan het RITCS en voormalig netmanager van Canvas. Luc De Boever verlengt zijn mandaat bij het departement Mens & Maatschappij en ook Gerlinde De Clercq blijft de komende vier jaar aan bij het departement Gezondheidszorg, Design & Technologie. Jan D’haene, die sinds het vertrek van Kathleen Coessens directeur ad interim was, wordt nu aangesteld voor een vast mandaat bij het Koninklijk Conservatorium Brussel.

Na dit eerste mandaat is een verlenging met vier jaar mogelijk. Het proces voor de aanstelling van de nieuwe algemeen directeur van de EhB loopt nog en vindt later deze maand zijn conclusie. 

Meer informatie

Reinhilde Weyns (°1959) is sinds 2019 opleidingshoofd en docent aan de academische bachelor/master Audiovisuele Kunsten van het RITCS. Voordien was zij sinds de jaren ’80 verbonden aan de VRT, met een onderbreking als directeur Marketing en Communicatie bij Brugge Cultuurstad 2002 en als zelfstandig consulent. Na een jaar als netmanager bij Canvas, verliet ze in 2018 de VRT en legde zich vervolgens toe op het onderwijs. Ze is al jaren jurylid van het Vlaams Audiovisueel Fonds en zetelt in meerdere Raden van Toezicht, zoals o.a. van het Vlaams filmfestival Mooov, van het  Fonds van Cultuurmanagement (Antwerpen) en van Cinema Palace in Brussel. 

Het RITCS beschikt over twee campussen in het centrum van Brussel. Campus Dansaert is de thuisbasis van de studenten Audiovisuele Kunsten. Campus Bottelarij is de creatieve hotspot van de studenten Drama en Podiumtechnieken. Het RITCS stoomt sinds jaren toekomstige makers klaar voor de audiovisuele sector en het theater. Jaarlijks studeren er tal van regisseurs, acteurs, radiomakers, schrijvers, podiumtechniekers, animatiemakers, monteurs, cameramannen en geluidsvrouwen, productieassistenten en televisiemakers af. Er studeren dit jaar ruim 660 studenten. 

Jan D’haene (°1957) was sinds maart 2021 aangesteld als directeur ad interim van het Koninklijk Conservatorium Brussel (KCB). Hij is al sinds 1980 verbonden aan het conservatorium, eerst als docent ‘Geschreven Harmonie’ en vanaf 1996 als docent ‘Muziekschriftuur – Contrapunt & Fuga’. Bovendien was hij projectleider van tal van Europese projecten, zoals het Harmos Project (European Multilingual Digital Data Collection for Multimedia Content in Music Heritage), het Variazioni project (Collaborative Authoring of Localized Cultural Heritage Contents) en het Euroclassical Project (European network to promote classical music and build bridges between talented young musicians). Hij is eveneens lid van de Raad van Toezicht van de Associazione Mozart Italia. 

Het KCB, gelegen aan het Zavelplein, biedt al sinds de 19e eeuw een artistieke voedingsbodem aan tal van generaties musici. De opleidingen Muziek (compositie, directie, schriftuur en instrument, klassiek, jazz, historisch), Musical en de educatieve opleidingen vormen musici uit de hele wereld. Ze dragen bij tot onze culturele samenleving als verantwoordelijke, creatieve en ondernemende burgers. Dankzij de expertise van haar musici-docenten vindt de student haar/zijn/hun artistieke persoonlijkheid. Er studeren dit jaar ruim 780 studenten aan het KCB.

Luc De Boever (°1965) volgt zichzelf op aan het hoofd van departement Mens & Maatschappij, dat hij sinds 2013 leidt. Voordien was hij opleidingshoofd Sociaal Werk en docent in tal van opleidingen, waaronder Sociaal Werk, Communicatiemanagement en Organisatie &  Management. Zijn allereerste stappen in het werkveld nam hij als vormingswerker en opbouwwerker. Hij is lid van de raad van Toezicht van de Scholengroep Brussel en van de Sociale Werkplaats Mo-Clean en lid van de algemeen vergadering van vzw’s De Link en Buurtbedrijf Drietakt.  

Mens & Maatschappij is het grootste departement van EhB met ruim 2700 studenten en 17 opleidingen. Deze liggen verspreid over twee campussen in de Dansaertwijk: campus Bloemenhof en campus Kanal. 

Gerlinde De Clercq (°1970) volgt eveneens zichzelf op aan het hoofd van het departement Gezondheidszorg, Design & Technologie. Zij is na haar studie Verpleegkunde en haar master Medische-Sociale Wetenschappen (VUB) aan de slag gegaan als docent bij EhB. In 2011 werd ze departementaal directeur. Ze is lid van Eurashe, European Association of Institutions in Higher Education en afgevaardigd expert voor de Europese Commissie in verband met de doorlichting van opleidingen in het kader van de toetreding van nieuwe lidstaten tot de Europese Unie.  

Het departement Gezondheidszorg, Design & Technologie bevindt zich op twee grote campussen. In Jette, op de Brussels Health Campus, kunnen studenten terecht voor gezondheidsopleidingen en voor Landschaps- & Tuinarchitectuur. Op campus Kaai in Anderlecht kunnen studenten technologieopleidingen volgen. Er studeren ruim 2000 studenten. 


Contact:

Johan Dhondt, algemeen directeur Erasmushogeschool Brussel: johan.dhondt@ehb.be / 0473 74 19 23

 

 

 

Over Erasmushogeschool Brussel

De Erasmushogeschool Brussel biedt kwaliteitsvol onderwijs aan zo’n 7000 studenten in een 45-tal graduaats-, bachelor- en masteropleidingen. Geheel volgens onze humanistische missie streven we naar individuele ontplooiing voor iedereen, in vrijheid en wederzijds respect. Als pluralistische instelling zetten we sterk in op het omarmen van diversiteit, het zichzelf permanent in vraag stellen en nieuwe inzichten verwerven. 

We zijn verankerd in Brussel en streven naar voortdurende samenwerking met de lokale, nationale en internationale partners. Onderzoek, kunstontwikkeling, dienstverlening en uitwisseling tussen de opleidingen versterken ons onderwijs en verrijken het perspectief.

EhB in een notendop • 2 departementen en 2 Schools of Arts: RITCS en Koninklijk Conservatorium Brussel • 20 professionele bacheloropleidingen • 14 graduaten • 11 academische bachelor- , master- en educatieve opleidingen in de kunsten • Ruim 40 postgraduaten en bij- en nascholingen • 7000 studenten gespreid over 10 campussen.

Erasmushogeschool Brussel
Nijverheidskaai 170,
1070 Anderlecht