Skip to Content
Raymonda Verdyck nieuwe voorzitter Erasmushogeschool Brussel

Raymonda Verdyck nieuwe voorzitter Erasmushogeschool Brussel

Bij de aanvang van academiejaar 2022-2023 neemt Raymonda Verdyck het voorzitterschap van de Erasmushogeschool Brussel over van Bart De Schutter, die deze functie 17 jaar waarnam. Met Verdyck aan het roer wil de hogeschool duidelijk haar plaats blijven innemen in het onderwijslandschap in Vlaanderen. Raymonda Verdyck was immers tot vorig jaar afgevaardigd bestuurder van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Zij heeft daar ingezet op gelijke onderwijskansen, sociale mobiliteit, emancipatie en ontwikkeling - aspecten die ook haar aandacht zullen krijgen in haar nieuwe functie aan EhB.

Verdyck is al een jaar lid van het college van bestuur, dat instaat voor het dagelijks bestuur van de hogeschool en van haar Schools of Arts RITCS en KCB. Zij is daardoor al ruim vertrouwd met de structuur en regelgeving van het hoger onderwijs, en kent ook de zorgen en noden. Zij is blij dat ze op deze manier de onderwijssector geen vaarwel moet zeggen:

“Onderwijs is en blijft mijn passie, ik kijk er met plezier naar uit om mijn schouders mee onder het mooie project van EhB te mogen zetten: jongeren kansen bieden en hen ontwikkelen tot goede professionals maar ook tot wereldburgers.” ​

Het hoger onderwijs, met name het hogeschoolonderwijs, kent heel wat uitdagingen. De financiering is al jaren een pijnpunt, onderwijsinnovatie is cruciaal maar vergt middelen en de wijzigingen in decreten en regelgeving volgen elkaar in snel tempo op. Verdyck wil vanuit haar expertise het beleid van EhB mee vormgeven:

“De ervaring die ik in mijn onderwijsverleden opdeed wil ik graag mee inbrengen als voorzitter van EhB, ik denk daarbij aan de continue aandacht voor kwaliteit, het creëren van veilige en inspirerende leeromgevingen en de zorg voor de collega’s die het elke dag waarmaken.”

Dennis Cluydts, algemeen directeur van EhB, is Bart De Schutter erg dankbaar voor zijn inzet, expertise en groot engagement voor EhB. Met Raymonda Verdyck werkte Cluydts al 7 jaar samen als bestuurder van het GO!. Hij kijkt erg uit naar haar rol binnen de hogeschool:

“EhB wil studenten en personeelsleden een veilige omgeving van vertrouwen en respect bieden, zodat ze zich ontplooien tot wendbare, ondernemende professionals. Onder het voorzitterschap van Raymonda zal dat zeker verder waargemaakt worden.”

Raymonda Verdyck neemt op 19 september 2022 haar functie op.

De functieoverdracht zal de nodige aandacht krijgen tijdens de feestelijke opening van het academiejaar, op 22 september 2022 om 11 uur. Deze gaat door in Maison de la Poste op de Thurn & Taxis-site. Leden van de pers worden hierbij hartelijk uitgenodigd.


Praktisch

Feestelijke opening Erasmushogeschool Brussel, 22 september 2022, van 11 tot 12 uur, Maison de la Poste (Gare Maritime, site Tour & Taxis), Picardstraat 7, 1000 Brussel. Leden van de pers worden hartelijk uitgenodigd.

Contact

Raymonda Verdyck, [email protected], 0478 23 36 64

 

Over Erasmushogeschool Brussel

EhB haalt het beste uit ruim 6000 studenten. De hogeschool biedt om en bij de veertig master- en professionele bachelor-, graduaats-, postgraduaats-, kunst- en voortgezette opleidingen aan, verspreid over twee departementen en twee Schools of Arts, RITCS en Koninklijk Conservatorium Brussel. Sinds 2019 biedt EhB ook graduaatsopleidingen aan in Diest, Leuven en Mechelen. 

EhB staat voor kwaliteitsvol professioneel en artistiek hoger onderwijs met sterke programma’s in synergie met onderzoek, kunstontwikkeling en maatschappelijke dienstverlening. De verbinding tussen onderwijs, onderzoek en dienstverlening versterkt onze relatie met Brussel en daarbuiten. 

Erasmushogeschool Brussel
Nijverheidskaai 170,
1070 Anderlecht