Persuitnodiging – VUB en EhB ondertekenen charter voor Meertaligheid en Talige Diversiteit

Persuitnodiging – VUB en EhB ondertekenen charter voor Meertaligheid en Talige Diversiteit

Dinsdag 20 februari – 12u tot 13u - D.2.01 Promotiezaal VUB, Pleinlaan 2, Brussel

Vrijdag 16 februari – Op dinsdag 20 februari ondertekenen de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en Erasmushogeschool Brussel (EhB) een Charter voor Meertaligheid en Talige Diversiteit. Die gezamenlijke stap bevestigt het engagement van beide hogeronderwijsinstellingen om een inclusief taalbeleid te voeren dat de kennis van zowel het academisch Nederlands als andere talen op hoog niveau bevordert, met speciale aandacht voor de Brusselse context. Meertaligheid is immers een noodzakelijke vaardigheid voor studenten van de 21ste eeuw.

In het dagelijkse leven van Brusselse studenten is meertaligheid de norm. Bij de VUB is een kwart van de studenten internationaal en groeit één op de twee studenten op in een meertalige thuissituatie. Bij EhB spreekt ongeveer 30% van de studenten naast Nederlands nog een andere taal, terwijl nog eens circa 30% thuis nooit Nederlands spreekt.

Die diversiteit in taalachtergrond, in combinatie met andere factoren zoals een migratieachtergrond en sociaaleconomische uitdagendere startpositie, brengt extra leer- en welzijnsuitdagingen mee met gevolgen voor het studierendement. Tegelijkertijd schreeuwt de arbeidsmarkt om meertalige professionals die vlot kunnen navigeren tussen verschillende talen en culturen. ​ ​

Om studenten gelijke onderwijskansen te bieden en hen de nodige taalvaardigheden bij te brengen om vlot de arbeidsmarkt te trotseren, hanteren de VUB en de EhB een inclusief onderwijsbeleid dat aandacht heeft voor meertaligheid en taaldiversiteit. Via allerhande initiatieven bieden ze studenten taalondersteuning op maat aan doorheen de studieloopbaan, omarmen ze meertaligheid in hun onderwijsaanbod en voeren ze ook onderzoek naar meertaligheid, met als doel om die wetenschappelijke kennis en best practices toe te passen op het eigen onderwijs.

Met de ondertekening van het Charter bestendigen beide Brusselse hogeronderwijsinstellingen de ruimte voor allerhande initiatieven rond meertaligheid en taaldiversiteit.


Programma

11u30

Onthaal

12u – 13u

  • Prof. Wim Vandenbussche (VUB): Het belang van een taalbeleid op maat van de Brusselse context
  • Prof. Jill Surmont (VUB): De Vlaamse paradox rond meertaligheid 
  • Anouk Vanherf (EhB): Goede praktijken in het onderwijs
  • Ondertekening van het Charter door prof. Jan Danckaert, VUB-rector en Dhr. Dennis Cluydts, algemeen directeur EhB

Locatie: D.2.01 Promotiezaal VUB, Pleinlaan 2, Brussel


Wij nodigen de pers graag uit om bij de ondertekening van het charter aanwezig te zijn. Na de ondertekening is er eveneens ruimte voor interviews met VUB-rector Jan Danckaert , algemeen directeur van de EhB Dennis Cluydts en de betrokken onderzoekers.

Bent u graag van de partij? Gelieve te verwittigen via nathalie.vlaemynck@vub.be ​

Meer info

  • VUB: Wim Vandenbussche, opdrachthouder meertaligheid VUB, functie (+32 499 20 17 69)
  • EhB: Sarah Van Bulck, adviseur taalbeleid (+ 32 483 58 24 70)

 

 

 

Over Erasmushogeschool Brussel

De Erasmushogeschool Brussel biedt kwaliteitsvol onderwijs aan zo’n 7000 studenten in een 45-tal graduaats-, bachelor- en masteropleidingen. Geheel volgens onze humanistische missie streven we naar individuele ontplooiing voor iedereen, in vrijheid en wederzijds respect. Als pluralistische instelling zetten we sterk in op het omarmen van diversiteit, het zichzelf permanent in vraag stellen en nieuwe inzichten verwerven. 

We zijn verankerd in Brussel en streven naar voortdurende samenwerking met de lokale, nationale en internationale partners. Onderzoek, kunstontwikkeling, dienstverlening en uitwisseling tussen de opleidingen versterken ons onderwijs en verrijken het perspectief.

EhB in een notendop • 2 departementen en 2 Schools of Arts: RITCS en Koninklijk Conservatorium Brussel • 20 professionele bacheloropleidingen • 14 graduaten • 11 academische bachelor- , master- en educatieve opleidingen in de kunsten • Ruim 40 postgraduaten en bij- en nascholingen • 7000 studenten gespreid over 10 campussen.

Erasmushogeschool Brussel
Nijverheidskaai 170,
1070 Anderlecht