Opleiding zoekt extra oren en ogen

Opleiding zoekt extra oren en ogen

In april start de Erasmushogeschool Brussel met de nieuwe opleiding Forensisch Verpleegkundig Expert. Zo'n expert moet een brug vormen tussen parket, urgentiegeneeskunde, prehospitaalzorg, politie en forensische en gerechtelijke geneeskunde. De nood voor die profielen werd maandag 13 maart onderstreept door Ine Van Wymersch (Procureur des Konings parket Halle-Vilvoorde), Ives Hubloue (prof. dr. Urgentiearts en diensthoofd spoedgevallendienst UZ Brussel), Joke Wuestenbergs (dr. Arts-specialist gerechtelijke geneeskunde UZ Leuven) en Mark Crispel (Korpschef politie Zennevallei). 

Voor het parket zijn waarheidsvinding en informatie cruciaal. Vaak zijn zorgverstrekkers bij een misdaad of ongeval als eerste ter plaatse. Voor mensen van het parket kunnen zij een paar extra oren en ogen zijn. Volgens Ine Van Wymersch is het daarom noodzakelijk dat beide beroepsgroepen elkaars wereld leren kennen:

“Het is belangrijk dat zorgverleners weten hoe het parket werkt. Welke zaken zijn er verdacht? Wat vertelde een persoon toen je hem voor het eerst zag? Wat mag je aan wie vertellen? Tot hoe ver gaat het beroepsgeheim? Hoe kan je bepaalde alarmsignalen leren herkennen? Samen met de politie vormen we een keten en het is cruciaal dat er duidelijkheid is over wat er verderop in de keten gebeurd."

Volgens Ives Hubloue kan de opleiding ervoor zorgen dat zorgverleners sneller ‘red flags’ kunnen opsporen:

“Sporenbewust handelen moet dankzij de opleiding een basis attitude worden. Dat kan bijvoorbeeld gaan over het openknippen van een T-shirt bij een schotwonde maar niet over de inslag maar langs de naden. Of het vermijden dat je een onderzoek naar voetsporen bemoeilijkt. Maar uiteraard blijft patiënten helpen onze eerste taak. Deze opleiding is daarvoor cruciaal want nu zijn er over verschillende ziekenhuizen grote verschillen in aanpak.” 

“Het verpleegkundig en medisch personeel is nodig om mee de puzzel te leggen,” zegt ook Joke Wuestenbergs:

“Vaak schotelt de magistratuur ons ingewikkelde vraagstukken voor. Magistraten zijn zeer verstandig, maar kennen niets van geneeskunde. Het is aan ons om mee te bepalen, is er een misdrijf gepleegd? Hoe ernstig is een misdrijf is er sprake van een schrammetje of een moordpoging. De informatie die we kunnen krijgen van de medische collega’s is hier echt nodig. Daarnaast zien we nog te vaak plaats delicten, waar een ambulancier per ongeluk een kogelhuls onder de kast schopt of met zijn knie in wat bloed knielt. Deze opleiding komt daar tegemoet aan.” 

Meer info:

Frank Borremans, gsm +32 (0)473 600 561, [email protected] 

Het postgraduaat telt 20 studiepunten en gaat met een eerste module van start op 17 april 2023, daarna volgen 2 modules in oktober. De lessen worden op Campus Jette van de Erasmushogeschool Brussel gegeven.

Alle info op de website: www.ehb.be/opleidingen/forensisch-verpleegkundig-expert

 

 

 

Over Erasmushogeschool Brussel

De Erasmushogeschool Brussel biedt kwaliteitsvol onderwijs aan zo’n 7000 studenten in een 45-tal graduaats-, bachelor- en masteropleidingen. Geheel volgens onze humanistische missie streven we naar individuele ontplooiing voor iedereen, in vrijheid en wederzijds respect. Als pluralistische instelling zetten we sterk in op het omarmen van diversiteit, het zichzelf permanent in vraag stellen en nieuwe inzichten verwerven. 

We zijn verankerd in Brussel en streven naar voortdurende samenwerking met de lokale, nationale en internationale partners. Onderzoek, kunstontwikkeling, dienstverlening en uitwisseling tussen de opleidingen versterken ons onderwijs en verrijken het perspectief.

EhB in een notendop • 2 departementen en 2 Schools of Arts: RITCS en Koninklijk Conservatorium Brussel • 20 professionele bacheloropleidingen • 14 graduaten • 11 academische bachelor- , master- en educatieve opleidingen in de kunsten • Ruim 40 postgraduaten en bij- en nascholingen • 7000 studenten gespreid over 10 campussen.

Erasmushogeschool Brussel
Nijverheidskaai 170,
1070 Anderlecht