Skip to Content
Lerarentekort aanpakken door gedeelde verantwoordelijkheid

Lerarentekort aanpakken door gedeelde verantwoordelijkheid

GO! Scholengroep Brussel en de lerarenopleidingen van de Erasmushogeschool Brussel (EhB) willen nog nauwer samenwerken voor de opleiding en professionalisering van toekomstige leraren. Om het lerarentekort aan te pakken, willen zij vernieuwde, flexibele trajecten uitwerken voor zij-instromers. Met name in Brussel is de roep om leerkrachten immers bijzonder groot. Er wordt nu volop gezocht naar middelen om dit tweejarig project te financieren. Beide partners zijn ervan overtuigd zo een antwoord te bieden op het lerarentekort in Brussel.

Het lerarentekort is een realiteit. Eén van de manieren waarop de Vlaamse Beleidsnota Onderwijs 2019-2024 dit tekort wil aanpakken, is het aantrekken van zij-instromers – de mensen die op latere leeftjid ervoor kiezen leraar te worden. Hoger onderwijsinstellingen zetten daarom sterk in op het aanbieden van flexibele opleidingstrajecten.

De diverse vooropleiding van de zij-instromers maakt het echter voor een hogeschool niet gemakkelijk om een leertraject op maat op te stellen. Zo is er soms onvoldoende afstemming tussen de opleiding en de scholen zelf. EhB en GO! Scholengroep Brussel willen deze studenten voortaan samen opleiden. Dat betekent dat beide, zowel de school als de lerarenopleiders, samen verantwoordelijkheid dragen voor de opleiding en later ook opvolging van toekomstige leraren. De partners willen een en ander onderzoeken in een pilootproject dat werd opgesteld samen met de pedagogische begeleidingsdienst van het GO!. Doelstelling is om een vernieuwd opleidingstraject uit te tekenen dat dan in eerste instantie getest wordt in een aantal scholen van Scholengroep Brussel. Het project richt zich op zowel kleuter-, lager als secundair onderwijs.

“We moeten dringend investeren in de positieve beeldvorming van het beroep van leerkracht in Brussel. We hebben nood aan leerkrachten die in Brussel wonen en vertrouwd zijn met de grootstedelijke context en de vele kansen en troeven van onze hoofdstad. De campagne van de Vlaamse Gemeenschapscommissie #leerkrachtBXL is alvast zo'n mooi initiatief om nieuwe leerkrachten aan te trekken.” aldus Jurgen Wayenberg, algemeen directeur GO! Scholengroep Brussel.

Pilootproject

In het project staat de ontwikkeling van een praktijkgericht model ‘Samen Kwalificerend Opleiden’ centraal voor het kleuteronderwijs, lager onderwijs en secundair onderwijs. Het doel is om toegankelijke, praktijkgerichte en digitale instrumenten te ontwikkelen voor de begeleiding van studenten in een flexibel traject. De instrumenten worden ontworpen op maat van elke doelgroep, zijnde de lerarenopleiding, het werkveld en het beleid.

Het ontwikkelde model zal, eens financiering wordt gevonden, worden uitgerold in drie flexibele trajecten binnen de lerarenopleidingen van EhB (kleuteronderwijs, lager onderwijs en secundair onderwijs). De nieuwe of vernieuwde trajecten worden daarna uitgetest in drie scholen als proeftuin.

Meer info:

Bert Wastijn, coördinator pilootproject, bert.wastijn@ehb.be, +32 (0)477 39 83 19

Karin Struys, communicatieverantwoordelijke, karin.struys@sgrbrussel.be, +32 (0)488 08 37 79

Story image

Inschrijvingen 2021-2022

De Erasmushogeschool Brussel is tevreden met de inschrijvingsaantallen voor haar lerarenopleidingen. In de educatieve opleidingen voor Kleuteronderwijs, Lager Onderwijs en Secundair onderwijs blijven de nieuwe inschrijvingen stabiel. Bij de verkorte trajecten voor zij-instromers zien we een stijgende trend. Inspanningen van hogerhand om het beroep van leraar meer aantrekkingskracht te geven, blijven echter noodzakelijk, gezien het lerarentekort vandaag en in de toekomst en we op alle vlakken een stijging van instroom nodig hebben.

Over GO! Scholengroep Brussel

Scholengroep Brussel van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap heeft een marktaandeel van bijna 30% van het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Vandaag telt de scholengroep 92 instellingen op 84 locaties waar zo’n 4.000 collega’s elke dag klaar staan om meer dan 27.000 kinderen, leerlingen en cursisten te begeleiden in hun ontwikkeling en persoonlijke groei. Scholengroep Brussel bestaat uit 31 kinderdagverblijven, 39 basisscholen, 17 secundaire scholen, 5 internaten, 1 school voor buitengewoon onderwijs, 5 academies van het Deeltijds Kunstonderwijs, 1 Centrum Volwassenenonderwijs, 1 CLB en 1 centrale keuken, Agape, die maaltijden levert aan scholen en kinderdagverblijven over heel Vlaanderen. Meer info: www.scholengroepbrussel.be

 

Dorien Brouwer
Dorien Brouwer persrelaties - persberichten

 

 

 

Over Erasmushogeschool Brussel

De Erasmushogeschool Brussel biedt kwaliteitsvol onderwijs aan zo’n 7000 studenten in een 45-tal graduaats-, bachelor- en masteropleidingen. Geheel volgens onze humanistische missie streven we naar individuele ontplooiing voor iedereen, in vrijheid en wederzijds respect. Als pluralistische instelling zetten we sterk in op het omarmen van diversiteit, het zichzelf permanent in vraag stellen en nieuwe inzichten verwerven. 

We zijn verankerd in Brussel en streven naar voortdurende samenwerking met de lokale, nationale en internationale partners. Onderzoek, kunstontwikkeling, dienstverlening en uitwisseling tussen de opleidingen versterken ons onderwijs en verrijken het perspectief.

EhB in een notendop • 2 departementen en 2 Schools of Arts: RITCS en Koninklijk Conservatorium Brussel • 20 professionele bacheloropleidingen • 14 graduaten • 11 academische bachelor- , master- en educatieve opleidingen in de kunsten • Ruim 40 postgraduaten en bij- en nascholingen • 7000 studenten gespreid over 10 campussen.

Erasmushogeschool Brussel
Nijverheidskaai 170,
1070 Anderlecht