Skip to Content
Hoteliers pleiten voor meer controles op Airbnb

Hoteliers pleiten voor meer controles op Airbnb

Airbnb verstopt zich achter privacy-smoes

Nu veel mensen deze zomer genieten van een staycation, stijgt de vraag naar leuke overnachtingen in eigen land. Zowel de reguliere hotelsector als Airbnb bieden soortgelijke accommodaties aan, maar toch blijft de impact van Airbnb op de hotelsector groot. Dat blijkt ook uit onderzoek van de Erasmushogeschool bij Airbnb en de hotelsector in Antwerpen, Gent en Brussel.

Airbnb moet, zoals alle logiesuitbaters in Vlaanderen en Brussel, voldoen aan de logieswetgeving. Deze waakt over o.a. brandveiligheid, hygiëne, burgerlijke aansprakelijkheid enz. Maar doordat het bedrijf zich schuilt achter de privacywetgeving, zijn Airbnb-adressen dikwijls niet gekend en kunnen ze dus ook niet gecontroleerd worden. Voornamelijk privépersonen met meerdere Airbnb accommodaties omzeilen de regelgeving. Controle is nochtans van cruciaal belang om kwalitatieve en veilige toeristische logies te kunnen garanderen. Hoteliers pleiten er dan ook voor dat Airbnb verplicht moet worden alle adressen vrij te geven.

De bevraagde hoteliers benadrukken dat ze geen problemen ervaren met het principe van homesharing als dusdanig, maar wel met de commerciële hosts die appartementen en huizen opkopen om te verhuren via Airbnb. Doordat nu ook zeer veel professionele aanbieders op het Airbnb-platform aanwezig zijn, lijkt het platform steeds meer op booking.com.

Indien de controles op Airbnb-adressen niet verstrengen, zien hoteliers de oneerlijke concurrentie alleen maar toenemen. Zij dienen immers te investeren in duurzaamheid, ecologisch handelen, digitalisering en technologie. De hotelsector is vragende partij voor een samenwerkingsverband met het bedrijf Airbnb, om te vermijden dat de wildgroei aan accommodaties buitensporig wordt en er voor te zorgen dat de gevolgen van oneerlijke concurrentie uitblijven.

Voor meer info over dit onderzoek, contacteer Stéphanie Uytterhaegen, structureel onderzoeker Hotelmanagement (stephanie.uytterhaegen@ehb.be)

Over Erasmushogeschool Brussel

De Erasmushogeschool Brussel biedt kwaliteitsvol onderwijs aan zo’n 7000 studenten in een 45-tal graduaats-, bachelor- en masteropleidingen. Geheel volgens onze humanistische missie streven we naar individuele ontplooiing voor iedereen, in vrijheid en wederzijds respect. Als pluralistische instelling zetten we sterk in op het omarmen van diversiteit, het zichzelf permanent in vraag stellen en nieuwe inzichten verwerven. 

We zijn verankerd in Brussel en streven naar voortdurende samenwerking met de lokale, nationale en internationale partners. Onderzoek, kunstontwikkeling, dienstverlening en uitwisseling tussen de opleidingen versterken ons onderwijs en verrijken het perspectief.

EhB in een notendop • 2 departementen en 2 Schools of Arts: RITCS en Koninklijk Conservatorium Brussel • 20 professionele bacheloropleidingen • 14 graduaten • 11 academische bachelor- , master- en educatieve opleidingen in de kunsten • Ruim 40 postgraduaten en bij- en nascholingen • 7000 studenten gespreid over 10 campussen.

Erasmushogeschool Brussel
Nijverheidskaai 170,
1070 Anderlecht