Helga Coppen volgt Caroline Gennez op als voorzitter Universitaire Associatie Brussel (UAB)

Helga Coppen volgt Caroline Gennez op als voorzitter Universitaire Associatie Brussel (UAB)

Helga Coppen is verkozen tot voorzitter van de Universitaire Associatie Brussel (UAB). Zij is sinds 2017 adjunct-administrateur-generaal bij de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) en woont in Schaarbeek. Als voorzitter van de UAB volgt zij Caroline Gennez op.

De Universitaire Associatie Brussel is het samenwerkingsverband tussen de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en de Erasmushogeschool Brussel (EhB) en bundelt ruim 180 academische en professionele opleidingen en 26.000 studenten. Helga Coppen volgt als voorzitter van de UAB Caroline Gennez op die minister van Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedenbeleid werd in de federale regering. Caroline Gennez was voorzitter sinds december 2013.

Helga Coppen (43) is juriste en werkt sinds 2017 bij de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV). Voorheen was ze al betrokken bij het hogeronderwijsbeleid o.a. sinds 2017 als lid van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur van de EhB. In de Raad van Bestuur en de Universiteitsraad van de VUB wordt zij als waarnemer opgenomen.

Helga Coppen: “Ik ben vereerd met de verkiezing als voorzitter en kijk ernaar uit om het onderwijslandschap in Brussel verder mee vorm te geven. Brussel is de stad waar ik woon, een stad naar mijn hart. Brussel is inspirerend, bruisend, uitdagend en internationaal. We willen Brussel verder uitbouwen als grootste studentenstad voor nog meer Vlamingen en Brusselaars dan vandaag. Daarom is het cruciaal dat de VUB en de EhB fors blijven inzetten op samenwerking. Het stimuleren van sociale mobiliteit en maatschappelijke betrokkenheid zijn mijn stokpaardjes. Vanuit mijn ervaring wil ik ook het netwerk en de samenwerking tussen de arbeidsmarkt en het hoger onderwijs versterken.”

Caroline Gennez: “Tijdens de afgelopen periode realiseerden we mooie structurele projecten. Deze vergroten de kritische massa en verstevigen de efficiënte samenwerking tussen beleidsmakers, onderzoekers, opleidingen en studenten van de associatiepartners VUB en EhB. In complexe tijden is deze bundeling van krachten broodnodig. Zo, bijvoorbeeld, ondersteunt het UAB STEM-steunpunt de Brusselse scholen en leerkrachten in de uitbouw van een innovatief en toekomstgericht STEM-onderwijs. Het belang van een sterk Nederlandstalig hoger onderwijs in onze Belgische en Europese hoofdstad Brussel kan moeilijk overschat worden. VUB en EhB zijn sterke partners in dat verhaal.“

VUB-rector Jan Danckaert en algemeen directeur EhB Dennis Cluydts kijken uit naar de nieuwe impuls binnen de UAB. Ze zijn vastberaden om samen met Helga Coppen als voorzitter en de bestuurders van de UAB de actuele uitdagingen voor het Hoger Onderwijs in een grootstedelijke context aan te pakken. “Binnen de UAB versterken we al 20 jaar het pluralistisch en maatschappelijk waardevol onderwijs, onderzoek en dienstverlening in Brussel en Vlaanderen. Gestadig werken wij verder aan ons inclusieve karakter, dit vanuit ons engagement voor het hele Brusselse Hoofdstedelijk Gewest en daarbuiten. We versterken verder de samenwerking met de lokale, nationale en internationale partners”, klinkt het eensgezind.

Over Erasmushogeschool Brussel

De Erasmushogeschool Brussel - dé pluralistische hoger onderwijsinstelling van Brussel – biedt aantrekkelijk en kwaliteitsvol hoger onderwijs aan, gericht op de professionele en artistieke praktijk, in synergie met onderzoek, kunstontwikkeling en dienstverlening ten bate van de maatschappij. We willen dat de studenten bij ons vertrekken als humanistische, geëngageerde en kritische wereldburgers, die hun vak onder de knie hebben en respectvol omgaan met mens en maatschappij.

EhB in een notendop • 4 departementen en 2 Schools of Arts • 20 professionele bacheloropleidingen • 4 academische bachelor- en masteropleidingen in de kunsten • Ruim 40 postgraduaten en bij- en nascholingen • 6000 studenten in de basisopleidingen gespreid over 7 campussen.

Erasmushogeschool Brussel
Nijverheidskaai 170,
1070 Anderlecht