Gezocht: experts in forensische verpleegkunde - Persuitnodiging

Gezocht: experts in forensische verpleegkunde - Persuitnodiging

Wij nodigen u uit om kennis te maken met het nieuwe postgraduaat ​ 'Forensisch verpleegkundig expert' op de persvoorstelling op maandag 13 maart 2023, tussen 14u en 16u.

Ine Van Wymersch, Ives Hubloue, Joke Wuestenbergs en Mark Crispel zijn aanwezig en beschikbaar voor interviews. Gelieve uw komst aan te melden bij Frank Borremans.


Na een ongeval, terreurdaad of misdaad ontstaat er op het terrein soms een spanningsgebied tussen de medische diensten enerzijds en de politie en het parket anderzijds. Waar de medische professionals zo snel mogelijk patiënten willen helpen, zijn justitie en politie erg gefocust op het verwerven van bewijs.

De Erasmushogeschool Brussel zag de noodzaak in voor een aangepast opleidingstraject en ontwikkelde het unieke postgraduaat 'Forensisch verpleegkundig expert'.

De forensisch verpleegkundig expert wordt de facilitator tussen de betrokken diensten en zowel de medewerker van de forensisch arts als van politie en parket. Bovendien zal de expert in staat zijn om te handelen volgens de principes van crime scene management en het spoorbewust optreden in het belang van waarheidsvinding.

Deze nieuwe, unieke opleiding werd ontwikkeld in samenwerking met

  • Mevr. Ine Van Wymersch: procureur des Konings parket Halle-Vilvoorde
  • Dhr. Mark Crispel: korpschef politiezone Zennevallei
  • Majoor Elmar De Geyter: directeur operaties brandweerzone Vlaams-Brabant West
  • Majoor Wim De Vos: expert CET (Casualty Extraction Teams) brandweer Brussel
  • Prof. dr. Hubloue: diensthoofd spoedgevallen UZ Brussel
  • Dr. Joke Wuestenbergs: arts-specialist gerechtelijke geneeskunde UZ Leuven

Persvoorstelling, interviews

Wij nodigen u uit om kennis te maken met dit nieuwe postgraduaat op de persvoorstelling op maandag 13 maart 2023, van 14u tot 16u.

Ine Van Wymersch, Ives Hubloue, Joke Wuestenbergs en Mark Crispel zijn aanwezig en beschikbaar voor interviews. Gelieve uw komst aan te melden bij Frank Borremans.

Locatie: Erasmushogeschool Brussel, campus Jette, Laarbeeklaan 121, 1090 Jette


Meer info:

Frank Borremans, gsm +32 (0)473 600 561, [email protected] 

Het postgraduaat zelf gaat met een eerste module van start op 17 april 2023, daarna volgen 2 modules in oktober.

Website: www.ehb.be/opleidingen/forensisch-verpleegkundig-expert

 

 

Over Erasmushogeschool Brussel

EhB haalt het beste uit ruim 6000 studenten. De hogeschool biedt om en bij de veertig master- en professionele bachelor-, graduaats-, postgraduaats-, kunst- en voortgezette opleidingen aan, verspreid over twee departementen en twee Schools of Arts, RITCS en Koninklijk Conservatorium Brussel. Sinds 2019 biedt EhB ook graduaatsopleidingen aan in Diest, Leuven en Mechelen. 

EhB staat voor kwaliteitsvol professioneel en artistiek hoger onderwijs met sterke programma’s in synergie met onderzoek, kunstontwikkeling en maatschappelijke dienstverlening. De verbinding tussen onderwijs, onderzoek en dienstverlening versterkt onze relatie met Brussel en daarbuiten. 

Erasmushogeschool Brussel
Nijverheidskaai 170,
1070 Anderlecht