Skip to Content
Eurocommissaris Helena Dalli bezoekt Erasmushogeschool in kader van Europese strategie voor gendergelijkheid

Eurocommissaris Helena Dalli bezoekt Erasmushogeschool in kader van Europese strategie voor gendergelijkheid

Eurocommissaris in gesprek met studentes uit STEM-opleidingen

Op 4 maart bracht Europees Commissaris voor gelijkheid Helena Dalli een bezoek aan de opleidingen Toegepaste Informatica en Multimedia & Communicatietechnologie. Ze ging in gesprek met een zevental studentes over gendergelijkheid in deze STEM-opleidingen. Na het gesprek bezocht ze het Medialab Brussels waar ze een aantal demo's kreeg door de studenten.

Het internationaal probleem rond gendergelijkheid in STEM-opleidingen is ook een gekend fenomeen aan de Erasmushogeschool. De opleiding Toegepaste Informatica telt slechts 8% vrouwen. Dit getal is al een aantal jaren onveranderd. De opleiding Multimedia & Communicatietechnologie daarentegen trekt al sinds haar opstart meer vrouwen aan. Dit jaar zijn er 14% vrouwelijke studenten ingeschreven.

 

De IT-lessen in het secundair onderwijs gingen vaak niet verder dan basislessen Microsoft Excel en Powerpoint. Hierdoor hadden we geen correct beeld over wat technologie inhoudt. (Joyce, studente Toegepaste Informatica)

De hogeschool probeert wel degelijk meer vrouwen aan te trekken, maar het stereotiep beeld van een IT’er is nog steeds dat het een mannenberoep betreft. In haar communicatie beeldt de Erasmushogeschool standaard ook vrouwen af voor STEM-opleidingen, maar meer is nodig om dit fenomeen te keren. Het initiatief van de Europese Commissie voor een betere gendergelijkheid wordt dan ook door de instelling toegejuicht.

De grootste uitdaging luidt om jonge meisjes kennis te laten maken met technologie in al haar facetten. Precies daarom nodigen wij onze eigen studenten uit de lerarenopleidingen uit om praktijklessen te volgen in onze labs. Het is aan hen om de technische kennis aan de volgende generatie door te geven en meisjes warm te maken voor STEM-opleidingen. (Ann Brusseel, algemeen directeur EhB)

 

 

Over Erasmushogeschool Brussel

De Erasmushogeschool Brussel biedt kwaliteitsvol onderwijs aan zo’n 7000 studenten in een 45-tal graduaats-, bachelor- en masteropleidingen. Geheel volgens onze humanistische missie streven we naar individuele ontplooiing voor iedereen, in vrijheid en wederzijds respect. Als pluralistische instelling zetten we sterk in op het omarmen van diversiteit, het zichzelf permanent in vraag stellen en nieuwe inzichten verwerven. 

We zijn verankerd in Brussel en streven naar voortdurende samenwerking met de lokale, nationale en internationale partners. Onderzoek, kunstontwikkeling, dienstverlening en uitwisseling tussen de opleidingen versterken ons onderwijs en verrijken het perspectief.

EhB in een notendop • 2 departementen en 2 Schools of Arts: RITCS en Koninklijk Conservatorium Brussel • 20 professionele bacheloropleidingen • 14 graduaten • 11 academische bachelor- , master- en educatieve opleidingen in de kunsten • Ruim 40 postgraduaten en bij- en nascholingen • 7000 studenten gespreid over 10 campussen.

Erasmushogeschool Brussel
Nijverheidskaai 170,
1070 Anderlecht