Skip to Content
Erasmushogeschool Brussel sensibiliseert studenten met keuzevak Samenleven in diversiteit

Erasmushogeschool Brussel sensibiliseert studenten met keuzevak Samenleven in diversiteit

Alle studenten van de Erasmushogeschool Brussel (EhB) hebben vanaf dit academiejaar de mogelijkheid om een nieuw keuzevak over samenleven in diversiteit op te nemen. De hogeschool is zich ervan bewust dat diversiteitsthema's een belangrijke rol spelen in de samenleving en ook tussen haar studenten erg leeft. Het vak gaat dieper in op diversiteitsonderwerpen zoals sociale ongelijkheid, polarisering en vrijheid van meningsuiting.

Als onderwijsinstelling in Brussel wil EhB de aanwezige superdiversiteit in haar hogeschool en daarbuiten bewust een plaats geven. Het keuzevak dient om studenten te sensibiliseren en nog beter te laten omgaan met een diverse samenleving in al haar facetten. Tijdens het keuzevak leren studenten naar elkaar te luisteren, bewust te worden van eigen vooroordelen en op een respectvolle manier met mekaar in gesprek te gaan. Er zullen diverse thema's aan bod komen, bv: vrijheid van meningsuiting, polarisering en depolarisering, sociale ongelijkheid, vooroordelen,...

In maart organiseerde EhB al een webinar om het keuzevak aan te kondigen bij haar studenten. Een honderdvijftig tal studenten namen deel en stelden meteen prangende vragen zoals 'hoe moeten we reageren op haatspraak?' en 'heeft gekleurde armoede ook invloed op ons denkvermogen?'.

Het vak wordt gedoceerd door twee lesgevers: Leni Franken en Safa Göregen. Franken studeerde filosofie en godsdienstwetenschappen en schreef een doctoraat met als titel "Hoe neutraal is kerkfinanciering? Een politiek filosofische analyse.” Ze is onderwijsbegeleider aan het Centrum Pieter Gillis van de Universiteit Antwerpen. Safa Göregen studeerde Politieke Wetenschappen aan de VUB en Wereldreligies aan de KU Leuven. Sinds 2016 is hij verbonden aan EhB als structureel onderzoeker en doceert hij onder meer cultuurbeschouwing en onderzoeksmethodologie in de lerarenopleidingen. Daarnaast is hij als wetenschappelijk medewerker verbonden aan de VUB.

De hogeschool wil niet enkel haar studenten sensibiliseren. Ook voor haar personeel maakt EhB werk van pluralisme en diversiteit. De hogeschool organiseerde afgelopen academiejaar tal van vormingen rond polarisatie en verbindende dialoog, in samenwerking met haar Kenniscentrum Democratische Dialoog en het Hannah Arendt Instituut.


Perscontact:

Safa Göregen: 0477 18 33 07 / [email protected]

 

 

Over Erasmushogeschool Brussel

EhB haalt het beste uit ruim 6000 studenten. De hogeschool biedt om en bij de veertig master- en professionele bachelor-, graduaats-, postgraduaats-, kunst- en voortgezette opleidingen aan, verspreid over twee departementen en twee Schools of Arts, RITCS en Koninklijk Conservatorium Brussel. Sinds 2019 biedt EhB ook graduaatsopleidingen aan in Diest, Leuven en Mechelen. 

EhB staat voor kwaliteitsvol professioneel en artistiek hoger onderwijs met sterke programma’s in synergie met onderzoek, kunstontwikkeling en maatschappelijke dienstverlening. De verbinding tussen onderwijs, onderzoek en dienstverlening versterkt onze relatie met Brussel en daarbuiten. 

Erasmushogeschool Brussel
Nijverheidskaai 170,
1070 Anderlecht