Skip to Content
Erasmushogeschool Brussel merkt duidelijke invloed coronacrisis bij inschrijvingen

Erasmushogeschool Brussel merkt duidelijke invloed coronacrisis bij inschrijvingen

De gezondheidscrisis zorgt bij de Erasmushogeschool Brussel voor opvallend meer inschrijvingen voor gezondheidsopleidingen zoals Verpleegkunde en Biomedische Laboratoriumtechnologie. Ook bij het Koninklijk Conservatorium Brussel is er een opvallende stijging. Toch hebben heel wat onzekere studiekiezers hun studiekeuze nog niet vastgelegd.

De Erasmushogeschool Brussel merkt in de eerste plaats een opmerkelijke toename in het aantal studenten voor opleidingen in de gezondheidszorg. Daar is de huidige coronacrisis wellicht niet vreemd aan. “Niet alleen de opleidingen Biomedische Laboratoriumtechnologie en Verpleegkunde doen het goed. Ook Vroedkunde en Voedings- en & Dieetkunde zitten in de lift.”, verduidelijkt algemeen directeur Ann Brusseel. "Door de gezondheidscrisis krijgen mensen een duidelijker beeld over beroepen zoals verpleegkundige of laborant. Dit zorgt blijkbaar voor een positieve aantrekkingskracht bij studiekiezers."

Opmerkelijk is ook het stijgingspercentage bij het Koninklijk Conservatorium Brussel. Hun digitale infodagen in het voorjaar hadden een grote invloed op het aantrekken van buitenlandse studenten. Niet alleen de infodagen vonden online plaats, ook de toelatingsproeven. Dit zorgde ervoor dat veel internationale studiekiezers, die normaal gezien moeten afzakken naar Brussel voor zo'n proef, nu makkelijker via de digitale weg konden meedoen aan het examen. Het niveau was daarbij hoog en de overgrote meerderheid heeft na toelating zich ook ingeschreven, hun komst naar Brussel is dus een zekerheid.

“Anderzijds zien we een grote behoefte bij onze toekomstige eerstejaarsstudenten om nog eens echt naar de campus te kunnen komen voor ze hun beslissing maken.”, aldus Ann Brusseel. “Onze digitale infodagen eerder dit jaar verliepen erg vlot. Maar de infodagen op campus die nu in september plaatsvinden zijn een echt succes. En voor die van nu zaterdag 12 september kan nog altijd ingeschreven worden.” 

Over Erasmushogeschool Brussel

De Erasmushogeschool Brussel biedt kwaliteitsvol onderwijs aan zo’n 7000 studenten in een 45-tal graduaats-, bachelor- en masteropleidingen. Geheel volgens onze humanistische missie streven we naar individuele ontplooiing voor iedereen, in vrijheid en wederzijds respect. Als pluralistische instelling zetten we sterk in op het omarmen van diversiteit, het zichzelf permanent in vraag stellen en nieuwe inzichten verwerven. 

We zijn verankerd in Brussel en streven naar voortdurende samenwerking met de lokale, nationale en internationale partners. Onderzoek, kunstontwikkeling, dienstverlening en uitwisseling tussen de opleidingen versterken ons onderwijs en verrijken het perspectief.

EhB in een notendop • 2 departementen en 2 Schools of Arts: RITCS en Koninklijk Conservatorium Brussel • 20 professionele bacheloropleidingen • 14 graduaten • 11 academische bachelor- , master- en educatieve opleidingen in de kunsten • Ruim 40 postgraduaten en bij- en nascholingen • 7000 studenten gespreid over 10 campussen.

Erasmushogeschool Brussel
Nijverheidskaai 170,
1070 Anderlecht