Skip to Content
Erasmushogeschool Brussel lanceert UNESCO Leerstoel in Toekomstbeelden en Co-creatie

Erasmushogeschool Brussel lanceert UNESCO Leerstoel in Toekomstbeelden en Co-creatie

Kenniscentrum Open Time | Applied Futures Research eerste met aandacht voor toekomstdenken in onderzoek en onderwijs

Toekomstdenken en toekomstonderzoek helpen bij het opbouwen van toekomstgeletterdheid. Deze vaardigheid is een sleutel om richting te vinden in de steeds veranderende maatschappij. Het Kenniscentrum Open Time | Applied Futures Research van de Erasmushogeschool Brussel (EhB) speelt hierbij een pioniersrol en start nu met een leerstoel om processen en instrumenten voor de co-creatie van toekomstbeelden te ontwikkelen.

De “UNESCO Chair in Images of the Futures and Co-creation” wordt van 8 ​ tot 12 december 2020 door het Kenniscentrum Open Time voorgesteld op de High Level Futures Literacy Summit van UNESCO.

De overkoepelende doelstelling van het project is om de kracht van media-, kunst- en designbenaderingen in te zetten om toekomstgeletterdheid en het collectieve vermogen tot anticipatie op te bouwen en te versterken. Het doel is een meer inclusieve en duurzame samenleving.

Samen met partnerorganisaties zal het kenniscentrum van EhB acht ‘Polylogen’ opzetten, zowel in eigen land als elders in Europa, Azië, Noord- en Zuid Amerika en in Afrika. ‘Polyloog’ is een term uit de literatuur en betekent dat verschillende stemmen kunnen samenkomen zonder ze tot één enkel perspectief te reduceren of ze ondergeschikt te maken aan één stem. Elke stem behoudt zijn eigen perspectief, zijn eigen geldigheid en zijn eigen gewicht. Op die manier wil EhB met de leerstoel een meerstemmig gesprek inzetten over toekomstmogelijkheden door middel van cultuur: kunst, media en design.


Meer info

  • Klik hier voor meer info over de UNESCO High Level Futures Literacy Summit
  • Contacten Open Time | Applied Futures Research:
  • Audio-visueel lab: M-lab - Campus Kanal: Slotstraat 28, 1000 Brussel, +32-(0)2 8997100 ​ ​ ​

Kenniscentrum Kenniscentrum Open Time | Applied Futures Research: Het kenniscentrum Open Time | Applied Futures Research is een onderzoeksgroep van de Erasmushogeschool Brussel waarin de opleidingen Communicatiemanagement, Idea & Innovatiemanagement en Toerisme & Recreatiemanagement samenwerken. Het kenniscentrum is pionier in België voor toekomstonderzoek.

Foto: © Bram Goots

 

Over Erasmushogeschool Brussel

De Erasmushogeschool Brussel biedt kwaliteitsvol onderwijs aan zo’n 7000 studenten in een 45-tal graduaats-, bachelor- en masteropleidingen. Geheel volgens onze humanistische missie streven we naar individuele ontplooiing voor iedereen, in vrijheid en wederzijds respect. Als pluralistische instelling zetten we sterk in op het omarmen van diversiteit, het zichzelf permanent in vraag stellen en nieuwe inzichten verwerven. 

We zijn verankerd in Brussel en streven naar voortdurende samenwerking met de lokale, nationale en internationale partners. Onderzoek, kunstontwikkeling, dienstverlening en uitwisseling tussen de opleidingen versterken ons onderwijs en verrijken het perspectief.

EhB in een notendop • 2 departementen en 2 Schools of Arts: RITCS en Koninklijk Conservatorium Brussel • 20 professionele bacheloropleidingen • 14 graduaten • 11 academische bachelor- , master- en educatieve opleidingen in de kunsten • Ruim 40 postgraduaten en bij- en nascholingen • 7000 studenten gespreid over 10 campussen.

Erasmushogeschool Brussel
Nijverheidskaai 170,
1070 Anderlecht