Skip to Content

Erasmushogeschool Brussel en haar directeur Koninklijk Conservatorium zetten samenwerking stop

In onderling overleg hebben mevrouw Kathleen Coessens, directeur van het Koninklijk Conservatorium Brussel, en de Erasmushogeschool Brussel beslist hun samenwerking stop te zetten. Beide partijen bevestigen hun waardering voor elkaar. Mevrouw Coessens is een bijzonder gewaardeerd directeur, onderzoeker, lesgever en kunstenaar die zich steeds ten volle heeft ingezet voor het Koninklijk Conservatorium Brussel. EhB wil haar daarvoor danken en wenst haar veel succes in haar professionele en persoonlijke toekomst. Mevrouw Coessens wenst EhB een succesvolle en mooie toekomst.

De heer Jan D’Haene is aangesteld als vervangend directeur van het Koninklijk Conservatorium Brussel.

Story image

 

 

Over Erasmushogeschool Brussel

De Erasmushogeschool Brussel biedt kwaliteitsvol onderwijs aan zo’n 7000 studenten in een 45-tal graduaats-, bachelor- en masteropleidingen. Geheel volgens onze humanistische missie streven we naar individuele ontplooiing voor iedereen, in vrijheid en wederzijds respect. Als pluralistische instelling zetten we sterk in op het omarmen van diversiteit, het zichzelf permanent in vraag stellen en nieuwe inzichten verwerven. 

We zijn verankerd in Brussel en streven naar voortdurende samenwerking met de lokale, nationale en internationale partners. Onderzoek, kunstontwikkeling, dienstverlening en uitwisseling tussen de opleidingen versterken ons onderwijs en verrijken het perspectief.

EhB in een notendop • 2 departementen en 2 Schools of Arts: RITCS en Koninklijk Conservatorium Brussel • 20 professionele bacheloropleidingen • 14 graduaten • 11 academische bachelor- , master- en educatieve opleidingen in de kunsten • Ruim 40 postgraduaten en bij- en nascholingen • 7000 studenten gespreid over 10 campussen.

Erasmushogeschool Brussel
Nijverheidskaai 170,
1070 Anderlecht