Erasmushogeschool Brussel en basisscholen ​ GO! slaan handen in elkaar voor nieuwe verkorte lerarenopleiding Lager Onderwijs

Scholengroepen UN!K, SCOOP en Brussel mikken op zij-instromers

Erasmushogeschool Brussel (EhB) ontwikkelde in samenwerking met de GO!-scholengroepen Brussel, UN!K (Asse, Wemmel, Halle) en SCOOP (noordoostrand Brussel) een nieuwe verkorte educatieve bachelor Lager Onderwijs. Met de verkorte educatieve bachelor spelen EhB en de scholengroepen in op de groeiende behoefte aan vakdidactische expertise bij zij-instromers.

Zij-instromers ondersteunen en warm maken voor het leraarschap

In het Vlaamse en Brusselse lager onderwijs staan steeds meer mensen uit de privésector voor de klas. Ondanks jarenlange werk- en levenservaring, hebben zij nood aan inhoudelijke en vakdidactische knowhow. De nieuwe verkorte bachelor biedt hun meteen inzetbare en bruikbare tools aan.

“We ontwikkelden een flexibel traject waarmee we gericht inspelen op wat onze zij-instromers nodig hebben om bekwaam voor de klas te kunnen staan. We houden hierbij rekening met de thuissituatie en de werkdruk”, vertelt Patricia Van Eekenrode van GO! scholengroep UN!K.

Kwaliteit

De reguliere opleiding lager onderwijs aan de Erasmushogeschool Brussel besteedt veel aandacht (studiepunten) aan vakinhoud en -didactiek. “We vertalen deze kwaliteitsstandaard naar dit nieuwe traject op maat van zij-instromers”, stelt Pieter Dewitte, hoofd van de lerarenopleiding Lager Onderwijs van EhB. “We komen tegemoet aan de specifieke noden van de zij-instromer en de vraag naar expertise in het onderwijs: meteen inzetbare en bruikbare tools in combinatie met genoeg tijd voor verdieping.”

Minimale planlast voor deelnemers

De verkorte educatieve bachelor Lager Onderwijs aan EhB onderscheidt zich van andere lerarenopleidingen door de intense samenwerking met de betrokken scholen. EhB is verantwoordelijk voor de (vakdidactische) opleiding en de scholengroepen staan garant voor de begeleiding en opvolging op de werkvloer. Het voordeel van deze samenwerking is duidelijk. Wat de student voor de opleiding doet, kan die meteen gebruiken tijdens een lesopdracht op school. Ook omgekeerd, het werk binnen de schoolomgeving kan meetellen als opdracht binnen het curriculum. Dit betekent minimale planlast voor de zij-instromer die aan het werk is bij één van de partnerscholen. De leeropdrachten zijn namelijk ontwikkeld in functie van de klas- en schoolcontext van de partnerscholen.

Traject op maat

De nieuwe opleiding is bedoeld voor zij-instromers met een bachelor- of masterdiploma die zich willen omscholen tot leraar lager onderwijs. De opleiding duurt één, anderhalf of twee jaar, afhankelijk van het eerder behaalde diploma. Het is een flexibel traject met een mix van online en fysieke lesmomenten. Binnen het curriculum kan een groot deel van de studiepunten ingezet worden als stage op de eigen school. Lesgeven op één van de partnerscholen is daarbij geen vereiste, maar het biedt dus wel voordelen.

Meer info

Pieter Dewitte, opleidingshoofd Educatieve bachelor Lager Onderwijs, 0479 45 85 08, pieter.dewitte@ehb.be

Webpagina Verkorte educatieve bachelor Lager Onderwijs

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Erasmushogeschool Brussel

De Erasmushogeschool Brussel biedt kwaliteitsvol onderwijs aan zo’n 7000 studenten in een 45-tal graduaats-, bachelor- en masteropleidingen. Geheel volgens onze humanistische missie streven we naar individuele ontplooiing voor iedereen, in vrijheid en wederzijds respect. Als pluralistische instelling zetten we sterk in op het omarmen van diversiteit, het zichzelf permanent in vraag stellen en nieuwe inzichten verwerven. 

We zijn verankerd in Brussel en streven naar voortdurende samenwerking met de lokale, nationale en internationale partners. Onderzoek, kunstontwikkeling, dienstverlening en uitwisseling tussen de opleidingen versterken ons onderwijs en verrijken het perspectief.

EhB in een notendop • 2 departementen en 2 Schools of Arts: RITCS en Koninklijk Conservatorium Brussel • 20 professionele bacheloropleidingen • 14 graduaten • 11 academische bachelor- , master- en educatieve opleidingen in de kunsten • Ruim 40 postgraduaten en bij- en nascholingen • 7000 studenten gespreid over 10 campussen.

Neem contact op met

Nijverheidskaai 170, 1070 Anderlecht

+32 2 523 37 37

info@ehb.be

www.ehb.be