EhB verontschuldigt zich bij studenten voor kwetsende opmerkingen

Datalek bij virtueel examen

Om de veiligheid in coronatijd maximaal te garanderen kiest de Erasmushogeschool Brussel tijdens deze zittijd vaak voor examens via digitale weg. Deze examens werden opgenomen, zodat ze kunnen dienen als bewijsmateriaal bij eventuele klachten achteraf. Dat was zo bepaald in het Onderwijs- en Examenreglement van de hogeschool. Bij een examensessie voor studenten van het tweede jaar Office Management liep het vorige week mis. De tussentijdse besprekingen van de beoordelende docenten werden opgenomen en de studenten kregen toegang tot opnames van hun examens, examens van medestudenten én deze besprekingen.

Verschillende studenten namen bij het bekijken van de beelden aanstoot aan de manier waarop de drie betrokken docenten prestaties beoordeelden. Het gaat zowel om twijfel over de wijze van punten toekennen als over opmerkingen die kwetsend overkomen. Luisteren naar hoe anderen je prestatie beoordelen is sowieso enorm confronterend. Zéker wanneer je uitlatingen als ongepast ervaart of de indruk krijgt dat je beoordeeld wordt op basis van uiterlijk of religie.

De directie en docenten hebben zich vrijdag meteen verontschuldigd voor de fout bij de betrokken studenten. Het voorval is extra pijnlijk omdat we aan de Erasmushogeschool Brussel trots zijn op onze pluralistisch-humanistische visie. Onze studentenpopulatie is een voorbeeld van superdiversiteit. Onze studenten appreciëren het vertrouwen en de persoonlijke benadering waarmee ons docentenkorps de opleidingen doorspekt. Dat vertrouwen heeft nu een flinke deuk gekregen. We zijn daarom in dialoog gegaan met alle studenten van het tweede jaar Office Management. Er werd naar hun grieven geluisterd. Elke student kan zijn of haar individueel resultaat opvragen bij de directeur van het departement. Wie wil, kan het examen opnieuw afleggen, deze zittijd nog, bij andere docenten.

Ondertussen werd een analyse gemaakt van de opnames van de examens. De betrokken docenten werden ook ondervraagd. Uit dit onderzoek hebben we kunnen afleiden dat bepaalde beoordelingen wellicht nauwkeuriger konden. Ook bleek dat een aantal bemerkingen over de studenten weinig ter zake deden of kwetsend waren: veelal gaat het over gebrekkige capaciteiten, taalfouten of een zeer traditionele kijk op het leven. We stellen in het onderzoek wel vast dat de toegekende cijfers eerder aan de hoge kant liggen (52 van de 58 studenten slaagden voor dit onderdeel).

De betrokken docenten mogen tot het einde van het academiejaar geen onderwijstaken meer uitvoeren. Dit houdt in dat ze tijdens de eerste en tweede zittijd geen examens meer mogen afnemen. Ze zullen voor het volgende academiejaar hun werkwijze op vlak van toetsing moeten herzien en ter goedkeuring voorleggen aan de dienst onderwijs van de hogeschool. Het examenreglement werd aangepast: net zoals mondelinge examens op de campus voorheen niet opgenomen werden, zullen ook deze die via teams doorgaan, niet meer opgenomen worden. De directie van de hogeschool lichtte ook de gegevensbeschermingsautoriteit in van het datalek. De studenten werden opgeroepen om de filmpjes niet te delen, in het belang van de privacy van elke betrokken student.

Tenslotte wil Algemeen directeur Ann Brusseel deze gelegenheid aangrijpen om het debat over samenleven in diversiteit te voeren met alle docenten en studenten. Ze nam daarvoor al contact op met Christophe Busch, directeur van het zopas opgerichte Hannah Arendt Instituut voor diversiteit, stedelijkheid en burgerschap.

“Inclusiviteit zit in het DNA van de Erasmushogeschool Brussel. Onze missie draait net om gelijke kansen op kwaliteitsvol hoger onderwijs. Wij zien onszelf als een puzzelstukje van de oplossing in het samenlevingsvraagstuk. Gevoelens van discriminatie binnen onze eigen muren mogen we daarom niet negeren, noch er ons bij neerleggen. Dit moeten we samen oplossen. Wij hebben aan het Hannah Arendt Instituut gevraagd onze medewerkers en onze studenten daarbij te begeleiden.”

Contacteer algemeen directeur Ann Brusseel voor vragen via ann.brusseel@ehb.be of 0474 47 74 26

 

Over Erasmushogeschool Brussel

EhB haalt het beste uit ruim 6500 studenten. De hogeschool biedt om en bij de veertig master- en professionele bachelor-, graduaats-, postgraduaats-, kunst- en voortgezette opleidingen aan, verspreid over twee departementen en twee Schools of Arts, RITCS en Koninklijk Conservatorium Brussel. Sinds 2019 biedt EhB ook graduaatsopleidingen aan in Diest en Leuven.  

EhB staat voor kwaliteitsvol professioneel en artistiek hoger onderwijs met sterke programma‚Äôs in synergie met onderzoek, kunstontwikkeling en maatschappelijke dienstverlening. De verbinding tussen onderwijs, onderzoek en dienstverlening versterkt onze relatie met Brussel en daarbuiten. 

Erasmushogeschool Brussel
Nijverheidskaai 170,
1070 Anderlecht