De buurt door de ogen van kinderen - Uitnodiging raamexpo

De buurt door de ogen van kinderen - Uitnodiging raamexpo

Wat als... we nu eens écht luisterden naar jonge kinderen? Met de raamexpo ‘De buurt door de ogen van kinderen’ die vrijdag 1 december om 9u00 in Schaarbeek wordt geopend, wil de Erasmushogeschool Brussel de stem van (jonge) kinderen laten horen. U wordt hartelijk uitgenodigd.

‘Kind in de buurt’ is een opleidingsonderdeel in het derde jaar van de professionele bachelor Pedagogie van het jonge kind. Een participatief project waarmee EhB gewicht wil geven aan artikel 12 van het Internationaal Kinderrechtenverdrag: het recht om gehoord te worden. Kinderen van de derde kleuterklas van gemeenteschool Paviljoen gingen op stap met een fototoestel om de omgeving waarin zij naar school gaan en opgroeien vast te leggen. Hoe ervaren vijfjarige kinderen de (stedelijke) omgeving, welke betekenis geven ze aan de buurt?

Deze verhalen worden vanaf 1 december tot en met 22 december 2023 tentoongesteld achter de ramen van acht verschillende woonhuizen in Schaarbeek. De expo wordt geopend op vrijdag 1 december om 9uur in Schaarbeek.

Wij nodigen u uit om aanwezig te zijn op deze opening.


Praktisch:

Vrijdag 1 december 2023, opening expo in aanwezigheid van de kinderen om 09u00

François-Joseph Navez 59, 1030 Schaarbeek

Meer info: Sanne Caluwaerts, stadspedagoog en coach, 0472 35 90 11

Dit project is gekaderd binnen de visie van Pedagogie van het jonge kind op de pedagogisch coach als pleitbezorger van het kind en verbonden aan het onderzoeksproject: 'Stemmen van kinderen in de stad' (kenniscentrum Urban Coaching & Education

 

Over Erasmushogeschool Brussel

De Erasmushogeschool Brussel biedt kwaliteitsvol onderwijs aan zo’n 7000 studenten in een 45-tal graduaats-, bachelor- en masteropleidingen. Geheel volgens onze humanistische missie streven we naar individuele ontplooiing voor iedereen, in vrijheid en wederzijds respect. Als pluralistische instelling zetten we sterk in op het omarmen van diversiteit, het zichzelf permanent in vraag stellen en nieuwe inzichten verwerven. 

We zijn verankerd in Brussel en streven naar voortdurende samenwerking met de lokale, nationale en internationale partners. Onderzoek, kunstontwikkeling, dienstverlening en uitwisseling tussen de opleidingen versterken ons onderwijs en verrijken het perspectief.

EhB in een notendop • 2 departementen en 2 Schools of Arts: RITCS en Koninklijk Conservatorium Brussel • 20 professionele bacheloropleidingen • 14 graduaten • 11 academische bachelor- , master- en educatieve opleidingen in de kunsten • Ruim 40 postgraduaten en bij- en nascholingen • 7000 studenten gespreid over 10 campussen.

Erasmushogeschool Brussel
Nijverheidskaai 170,
1070 Anderlecht