Skip to Content
"Coronapatiënten vaker obees", raadpleeg daarom een diëtist

"Coronapatiënten vaker obees", raadpleeg daarom een diëtist

Onderzoekster Erasmushogeschool Brussel analyseert kwaliteit voeding in verschillende omgevingen

Uit recente cijfers en getuigenissen van artsen in Nederland, China en andere landen blijkt dat twee derde tot 80% van de corona patiënten die op intensieve zorgen zijn opgenomen, kampt met overgewicht (= body mass index ≥ 25 kg/m²). Of er echt sprake is van een verband is nog niet duidelijk. Momenteel zijn er geen cijfers uit België bekend, maar het vermoeden bestaat dat de situatie hier gelijkaardig is. 

In het kader van haar praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek aan Erasmushogeschool Brussel doet Evelien Mertens, verbonden aan de opleiding Voedings- & Dieetkunde, onderzoek naar de nutritionele kwaliteit in verschillende omgevingen (scholen, bedrijven, sportcentra,…) en bij verschillende leeftijdsgroepen, aangezien kwaliteit van voeding een belangrijke pijler is in de preventie van overgewicht en obesitas. 

Uit de cijfers blijkt nogmaals dat overgewicht en obesitas extra gezondheidsproblemen met zich kunnen meebrengen. Opnieuw wordt aangetoond hoe belangrijk de preventie van overgewicht en obesitas is, alsook de begeleiding van mensen met overgewicht of obesitas naar een gezond lichaamsgewicht. Aangezien deze aandoening grotendeels te wijten is aan een disbalans tussen de calorie-opname en het calorieverbruik, is een gezond, evenwichtig en gevarieerd voedingspatroon en voldoende lichaamsbeweging essentieel. 

Onder begeleiding van een diëtist is de kans groter dat mensen geïnformeerd, gestimuleerd en gemotiveerd worden om gezonde keuzes te maken.

Wat de reden is dat juist mensen met overgewicht hard worden getroffen door het coronavirus moet nog worden onderzocht. Volgens Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, kan het verband te maken hebben met het feit dat veel patiënten met overgewicht ook een hoge bloeddruk en/of suikerziekte hebben. Daarnaast heeft iemand met overgewicht een zwaardere borstkas, wat ademen sowieso al wat lastiger maakt. Dat geldt al helemaal als het lichaam een virus heeft dat de longen aanvalt.

De spreuk ‘jong geleerd is oud gedaan’ is dus zeker van toepassing in de preventie van overgewicht en obesitas.

Evelien bevraagt onder meer schoolgaande kinderen en studenten aan de Erasmushogeschool aangezien overgewicht en obesitas vaak ontstaat bij minder gezonde keuzes op lange termijn en dat het belangrijk is om gezonde keuzes op (relatief) jonge leeftijd te stimuleren. Haar onderzoek zal zich verder toespitsen op welke (subtiele) aanpassingen van de omgeving kunnen leiden tot het maken van een gezonde keuze op het gebied van voeding en beweging.

Perscontact: Evelien Mertens  (evelien.mertens@ehb.be)

Over Erasmushogeschool Brussel

De Erasmushogeschool Brussel biedt kwaliteitsvol onderwijs aan zo’n 7000 studenten in een 45-tal graduaats-, bachelor- en masteropleidingen. Geheel volgens onze humanistische missie streven we naar individuele ontplooiing voor iedereen, in vrijheid en wederzijds respect. Als pluralistische instelling zetten we sterk in op het omarmen van diversiteit, het zichzelf permanent in vraag stellen en nieuwe inzichten verwerven. 

We zijn verankerd in Brussel en streven naar voortdurende samenwerking met de lokale, nationale en internationale partners. Onderzoek, kunstontwikkeling, dienstverlening en uitwisseling tussen de opleidingen versterken ons onderwijs en verrijken het perspectief.

EhB in een notendop • 2 departementen en 2 Schools of Arts: RITCS en Koninklijk Conservatorium Brussel • 20 professionele bacheloropleidingen • 14 graduaten • 11 academische bachelor- , master- en educatieve opleidingen in de kunsten • Ruim 40 postgraduaten en bij- en nascholingen • 7000 studenten gespreid over 10 campussen.

Erasmushogeschool Brussel
Nijverheidskaai 170,
1070 Anderlecht