Skip to Content
Corona-lockdown heeft weinig invloed op resultaten van studenten

Corona-lockdown heeft weinig invloed op resultaten van studenten

Na afloop van de deliberaties na eerste zittijd, stelt de Erasmushogeschool Brussel vast dat de slaagcijfers quasi gelijkaardig zijn dan vorig academiejaar. Bij meer dan de helft van de opleidingen ligt het slaagpercentage voor 2019-2020 zelfs hoger dan in 2018-2019. Bij de kunstopleidingen van het RITCS en het Koninklijk Conservatorium Brussel ligt het slaagcijfer zelfs algemeen hoger. Wel diende de hogeschool de evaluatie van een beperkt aantal praktijkvakken uit te stellen tot na de zomer.

Studenten hebben deze examenperiode niet bewust gekozen om bepaalde vakken te laten liggen tot volgend academiejaar, dat blijkt uit de deelgenomen opleidingsonderdelen. Wel hebben, voornamelijk bij de kunstopleidingen, studenten bepaalde vakken niet volledig kunnen afronden. Dit is uiteraard het gevolg van het wegvallen van individueel muziekonderwijs of het onderwijs in afgesloten (oefen- en opname-) ruimtes. Ook een aantal stages, praktijkvakken, ateliers of projecten konden door de lockdown niet volledig worden afgemaakt. Deze worden over de zomer heen getild waardoor studenten hun eerste examenkans kunnen uitstellen. Dit is het grootste effect van de lockdown.

Aan EhB werd deze examenperiode niet milder of toegeeflijker verbeterd, aangezien de opleidingen altijd al de examens goed afstemmen qua inhoud en niveau. Daarnaast heeft de hogeschool de examenmodaliteiten voor deze examens zo goed mogelijk aangepast aan de behoeften en de mogelijkheden van het digitaal evalueren en de veranderde studie-omstandigheden.

De hogeschool is tevreden met de slaagpercentages en concludeert dat er niet meer herexamens zijn dan andere jaren.

Perscontact: Anneleen Verckens, adviseur onderwijsontwikkeling : anneleen.verckens@ehb.be of 02/559 15 90.

 

 

Over Erasmushogeschool Brussel

De Erasmushogeschool Brussel biedt kwaliteitsvol onderwijs aan zo’n 7000 studenten in een 45-tal graduaats-, bachelor- en masteropleidingen. Geheel volgens onze humanistische missie streven we naar individuele ontplooiing voor iedereen, in vrijheid en wederzijds respect. Als pluralistische instelling zetten we sterk in op het omarmen van diversiteit, het zichzelf permanent in vraag stellen en nieuwe inzichten verwerven. 

We zijn verankerd in Brussel en streven naar voortdurende samenwerking met de lokale, nationale en internationale partners. Onderzoek, kunstontwikkeling, dienstverlening en uitwisseling tussen de opleidingen versterken ons onderwijs en verrijken het perspectief.

EhB in een notendop • 2 departementen en 2 Schools of Arts: RITCS en Koninklijk Conservatorium Brussel • 20 professionele bacheloropleidingen • 14 graduaten • 11 academische bachelor- , master- en educatieve opleidingen in de kunsten • Ruim 40 postgraduaten en bij- en nascholingen • 7000 studenten gespreid over 10 campussen.

Erasmushogeschool Brussel
Nijverheidskaai 170,
1070 Anderlecht