Brussels minister Sven Gatz volgt les in het Darija als voorbeeld van meertalig onderwijs

Brussels minister Sven Gatz volgt les in het Darija als voorbeeld van meertalig onderwijs

Brussel 15 maart 2024 - Brussels minister van de Promotie voor meertaligheid Sven Gatz ontving op donderdag 14 maart een rondleiding op de Erasmushogeschool Brussel (EhB) om kennis te maken met het meertalig onderwijs aan deze instelling. Meer specifiek betrof het de Tweetalige Lerarenopleiding Lager Onderwijs, een project dat op financiering van het Brussels Gewest kan rekenen.

EhB bouwt sinds 2016 een intensieve samenwerking uit met de Franstalige, Brusselse hogeschool Haute-Ecole Francisco Ferrer binnen hun lerarenopleiding Lager Onderwijs. Doel is om de leerkrachten die uitstromen beter voor te bereiden om zowel in het Nederlandstalig als in het Franstalig onderwijs les te geven. Ze zijn zo voldoende gewapend om van start te gaan in een grootstedelijke Brusselse context, die meertalig en divers is. Dat dit in de smaak valt bewijzen de stijgende inschrijvingscijfers.

​Het is ook bemoedigend dat de subsidie die nu door het VGC-college wordt toegekend op initiatief van minister Gatz, zal bijdragen aan de uitbreiding van de tweetalige lerarenopleiding naar de andere educatieve bacheloropleidingen en ook kan ingezet worden voor de trajecten voor zij-instromers.

Tijdens het bezoek ging Minister Sven Gatz ging in gesprek met studenten die les kregen via de CLILL-onderwijsmethode. Bij deze methode krijgen studenten een niet-taalvak in een andere taal. Minister Gatz nam zelf deel aan een praktijkles over taal in Brussel in het Darija (Marokkaans Arabisch).

“Met de VGC ijveren we er alleszins voor om de aangehaalde methodieken zoals CLIL te blijven ondersteunen”, ​ zei minister Sven Gatz. “In ons Nederlandstalig onderwijs in Brussel is de verdere ontwikkeling van initiatieven rond meertaligheid immers een no-brainer. De toekomst in Brussel is meertalig.”

Inclusief onderwijs

Dit alles kadert in het inclusief onderwijsbeleid van de hogeschool met aandacht voor meertaligheid en taaldiversiteit. Via allerhande initiatieven biedt EhB de studenten taalondersteuning op maat aan doorheen de studieloopbaan, en omarmt zij de meertaligheid. Ook is er onderzoek naar meertaligheid, met als doel om de wetenschappelijke kennis en best practices toe te passen op het eigen onderwijs.

“We zijn blij met de steun van de VGC” zegt Pieter De Witte, opleidingshoofd Educatieve bachelor Lager Onderwijs. “We hebben hierdoor heel wat projecten lopen waarbij we inzetten op meertaligheid. Onze studenten worden versterkt in het Nederlands door gebruik te maken van Taalontwikkelend Lesgeven. Binnen de lerarenopleiding geven we ook specifieke onderwijsaanpakken mee zoals CLIL en veeltalig lesgeven. De toekomstige leerkrachten leren zo om kinderen met een andere thuistaal dan het Nederlandstalig te ondersteunen.”

Meer info: Elisa Buydens, Onderwijsontwikkelaar, elisa.buydens@ehb.be

 

Over Erasmushogeschool Brussel

De Erasmushogeschool Brussel biedt kwaliteitsvol onderwijs aan zo’n 7000 studenten in een 45-tal graduaats-, bachelor- en masteropleidingen. Geheel volgens onze humanistische missie streven we naar individuele ontplooiing voor iedereen, in vrijheid en wederzijds respect. Als pluralistische instelling zetten we sterk in op het omarmen van diversiteit, het zichzelf permanent in vraag stellen en nieuwe inzichten verwerven. 

We zijn verankerd in Brussel en streven naar voortdurende samenwerking met de lokale, nationale en internationale partners. Onderzoek, kunstontwikkeling, dienstverlening en uitwisseling tussen de opleidingen versterken ons onderwijs en verrijken het perspectief.

EhB in een notendop • 2 departementen en 2 Schools of Arts: RITCS en Koninklijk Conservatorium Brussel • 20 professionele bacheloropleidingen • 14 graduaten • 11 academische bachelor- , master- en educatieve opleidingen in de kunsten • Ruim 40 postgraduaten en bij- en nascholingen • 7000 studenten gespreid over 10 campussen.

Erasmushogeschool Brussel
Nijverheidskaai 170,
1070 Anderlecht